ADLİ HAKİMLİK

Kategori: Genel | 0

Değerli Adaylar; Adli Hakimlik kursu 2023 yılı için online olarak yürütülecektir (TALEP DOĞRULTUSUNDA YÜZ YÜZE EĞİTİM AÇABİLİRİZ BİZİ ARAYARAK ÖN BAŞVURU OLUŞTURMANIZ GEREKMEKTEDİR ). Detaylı bilgi için whatsapp üzerinden iletişime geçebilirsiniz.
(Ayrıca kurum sınavları için hknetonline adresini takip edebilirsiniz.)

Adli ve İdari Yargı Hâkimliği gruplarımız; hafta sonu gruplarından oluşmaktadır.

Hafta sonu grupları; Hafta sonu Cumartesi ve Pazar Günleri  sabah 09.00-18.00 arası günlük 8 saat ders almaktadır. Hafta sonu gruplarının Cumartesi- Pazar günlerine ilave olarak bazı haftalarda hafta içi 3 akşam 18.00-22.00 arası dersleri olmaktadır. Hafta sonu grupları yaklaşık 5 ay sürmektedir.

Her bir ders için başla-bitir sistemi uygulanmaktadır. Başla-bitir sistemi; bir ders başladıktan sonra, grubun aldığı ders bitene kadar başka bir derse başlayamamasıdır. Örneğin Anayasa dersiyle başlayan bir grup Anayasa dersi bitene kadar sadece bu dersi görmektedir. Bu sayede her bir alan dersi bir bütün olarak kesintiye uğramadan tam olarak tamamlanmış olur.

 

Bursa Başkent Kariyer Farkını Yaşayın;

 

Her bir ders için ücretsiz konu anlatım kitabı, ve başka kaynağa ihtiyaç duymayacağınız soru bankası,

Uzman kadromuz tarafından verilen ek fasiküller,

Türkiye geneli 10 Adet deneme sınavı,

Hakimlik sınavlarına hazırlıkta alanında uzman hoca kadrosu,

Tüm hafta boyunca 08.30-22.00 arası açık ders çalışma sınıfı,

Modern ve ferah sınıflar,

Sınav sonrası mülakata hak kazanan adaylar için ‘’Mülakat Süreci’’ne  yönelik seminer.

 

Ders Saatleri

ANAYASA HUKUKU 30 SAAT
İDARE HUKUKU 36 SAAT
İDARİ YARGILAMA USUL HUKUKU 25 SAAT
CEZA HUKUKU  (Genel –Özel- cmk) 64 SAAT
MEDENİ HUKUK  (Giriş-Kişiler-Aile-Eşya-Miras Hukuku) 60 SAAT
BORÇLAR HUKUKU (Genel-Özel hükümler) 55 SAAT
TİCARET  HUKUKU(Ticari İşletme-Şirketler-Kıymetli Evrak) 60 SAAT
İCRA-İFLAS HUKUKU 32 SAAT
M.USUL HUKUKU 32 SAAT
TARİH 40 SAAT
TOPLAM:   450 SAAT  

 

Adli Hakimlik Örnek Sınav İlanı;

https://adaylik.adalet.gov.tr/Resimler/21092020170121-22-kasim-2020-sinav-ilanipdf.pdf

 

*MATEMATİK VE TÜRKÇE DERSİ İSTEĞE BAĞLI OLARAK AÇILACAKTIR.

Kamu Görevlerine ilk Defa Atanacaklar için Yapılacak Sınavlar Hakkında Genel Yönetmelik gereğince, Adalet Bakanlığı, Milli Savunma Bakanlığı ve Milli istihbarat Teşkilatı Müsteşarlığı ile içişleri ve Dışişleri bakanlıklarının Bakanlık Teftiş Kurulları, Jandarma Genel Komutanlığı ve Askeri Adalet Teftiş Kurulları ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun değişik 1 inci maddesinin üçüncü fıkrasında sayılanlar ile Devlet senfoni orkestraları ve Devlet Klasik Türk Müziği Korosu sanatçıları KPSS kapsamı dışındadır.

Adli Hakimlik Sınavı, ÖSYM’nin sorumluluğunda gerçekleştirilir, mülakat ise Adalet bakanlığınca yapılır.
2802 sayılı Hâkimler ve Savcılar Kanununa göre adaylığa atanacakların aşağıdaki şartları taşımaları gerekmektedir:
a) Türk vatandaşı olmak,
b) Adli yargı hakim ve savcı adaylığı ile idari yargı hakim adaylığı yazılı yarışma sınavları için; giriş sınavının yapıldığı yılın Ocak ayının birinci günü itibarıyla 35 yaşını doldurmamış olmak ve kendi aralarında yapılacak olan yazılı yarışma sınavında ve mülakatta başarılı olmak,
c) Hukuk Fakültesinden mezun olmak veya yabancı bir hukuk fakültesini bitirip de Türkiye’deki hukuk fakülteleri programlarına göre eksik kalan derslerden sınava girip başarı belgesi almış bulunmak,
d) Kamu haklarından yasaklı olmamak,
e) Askerlik durumu itibariyle askerlikle ilgisi bulunmamak veya muvazzaflık hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedeğe geçirilmiş olmak,
f) Hâkimlik ve savcılık görevlerini sürekli olarak yurdun her yerinde yapmasına engel olabilecek vücut ve akıl hastalığı veya sakatlığı, alışılmışın dışında çevrenin yadırgayacağı şekilde konuşma ve organlarının hareketini kontrol zorluğu çekmek gibi özürlü durumları bulunmamak,
g) Taksirli suçlar hariç olmak üzere, üç aydan fazla hapis veya affa uğramış olsa bile Devletin şahsiyetine karşı işlenen suçlarla, zimmet, ihtilâs, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanma, dolanlı iflâs gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyet kırıcı bir suçtan veya kaçakçılık, resmî ihale ve alım satımlara fesat karıştırma, Devlet sırlarını açığa vurma suçlarından dolayı hükümlü bulunmamak veya bu suçlardan veya taksirli suçlar hariç olmak üzere üç aydan fazla hürriyeti bağlayıcı cezayı gerektiren bir fiilden dolayı soruşturma veya kovuşturma altında olmamak,
h) Hâkimlik ve savcılık mesleğine yakışmayacak tutum ve davranışlarda bulunmamış olmak.

SINAVA BAŞVURULAR:
Sınava başvurular Adalet Bakanlığınca yayınlanacak başvuru tarihleri arasında elektronik ortamda ÖSYM başvuru merkezleri aracılığıyla alınır.

SINAV ŞEKLİ:
Hâkim ve Savcı Adaylığına atanacaklarla ilgili sınavlar yazılı ve mülakat şeklinde iki kademede yapılır.

Sınavlarda tüm sorular çoktan seçmeli olacak ve aşağıdaki konu ve soru adedinden oluşacaktır:

Genel Yetenek ve Genel Kültür Testi:
Türkçe, 6 soru
Matematik, 6 soru
Türk Kültür ve Medeniyetleri, 6 soru
Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi 6 soru
Temel Yurttaşlık Bilgisi 6 soru
konularıyla ilgili çoktan seçmeli sorular ile;

Alan Bilgisi Testi:
Anayasa Hukuku, 7 soru
İdare Hukuku, 7 soru
İdarî Yargılama Usulü, 7 soru
Hukuk Yargılama Usulü 7 soru
Medeni Hukuk 7 soru
Borçlar Hukuku, 6 soru
Ceza Hukuku, 6 soru
Ceza Yargılama Usulü, 6 soru
Ticaret Hukuku, 6 soru
İcra ve İflas Hukuku 6 soru
İş Hukuku 6 soru

SINAVIN DEĞERLENDİRİLMESİ:
Değerlendirme sırasında yalnız doğru cevaplar dikkate alınacak,
Genel Yetenek ve Genel Kültür Testi/konuları yirmi (20) tam puan üzerinden;
Alan Bilgisi Testi/konuları seksen (80) tam puan üzerinden ayrı ayrı değerlendirilecektir.

Genel Başarı Puanı sıralamasına göre en yüksek puan alan adaydan başlanmak üzere ilan edilen kadronun (örnek: 1500) iki katı fazlası olan 4500 aday mülakata katılmaya hak kazanacaktır. 4500 üncü aday ile aynı puanı alan adaylar da Adalet Bakanlığı tarafından yapılacak mülakata çağrılacaktır. 70 ve üzeri puan alanların sayısı 4500’ü bulmazsa sadece 70 ve üzeri puan alan adaylar mülakata çağırılacaktır.

MÜLAKATIN DEĞERLENDİRİLMESİ:
Mülakat 100 tam puan üzerinden değerlendirilir ve başarılı olmuş sayılmak için, mülakata katılan üyelerin 100 üzerinden verilen notların aritmetik ortalamasının 70 veya daha yukarı olması şarttır.
Mülakatın sonucu en yüksek puan alandan başlamak üzere sıraya konularak bir mülakat başarı listesi hazırlanır.