KAYMAKAMLIK

Kategori: Genel | 0

Bursa Başkent Kariyer Kaymakamlık Kursu

Kurs Başlangıç Nisan 2023

  • Her dersten konu anlatımlı kitaplar ve soru bankası
  • Her ders sonunda konu tarama ve performans testleri
  • 10 Adet gerçek sınav formatına uygun Türkiye geneli deneme sınavı
  • 310 saatlik kurs programı + 40 saat “Genel Tekrar ve Soru Çözümü Kampı” uygulanır.
  • Toplam kurs saati 350 saattir.
  • Dersler BAŞLA-BİTİR tekniğine göre ilerler.
  • Kayıt olan olan öğrencilerimize ünlü MÜLKİAMİR YAYIN SETİhediye!
  • Sınava kadar mevzuat değişikliklerini güncelleme

Ders Saatleri

ANAYASA 35 SAAT
İDARE HUKUKU – TÜRKİYENİN İDARİ YAPISI

MAHALLİ İDARELER

65 SAAT
İNSAN HAKLARI VE  DEMOKRATİKLEŞME 20 SAAT
TÜRKİYE EKONOMİSİ 20 SAAT
MİKRO İKTİSAT  65 SAAT
MAKRO İKTİSAT  65 SAAT
TARİH 20 SAAT
TÜRKÇE 20 SAAT
GENEL TEKRAR VE SORU ÇÖZÜMÜ KAMPI 40 SAAT

2020 KAYMAKAMLIK ÖRNEK İLANI

Kaymakam adaylığı Mülki İdare Amirliği Hizmetleri sınıfının ilk kademesini teşkil eder. Kaymakam ilçede hükümetin temsilcisi sıfatıyla genel idarenin başıdır. Bu yüzden ilde vali, ilçede kaymakam yalnızca İçişleri Bakanlığının değil tüm bakanlıkların görevlerinin ilde ve ilçede üstlenmişlerdir. Bu açıdan vali ve kaymakamın sorumluluk ve yetki alanı çok geniştir
İlçenin genel idaresinden kaymakam sorumludur. Bakanlıkların kuruluş kanunlarına ilçede lüzumu kadar teşkilatı bulunur. Bu teşkilat kaymakamın emri altındadır. Bu nedenle, ilçenin en büyük mülki amiri olan kaymakam memurlarının hizmetin daha etkin ve verimli yürütülmesi, vatandaşların memura daha çok ulaşımının sağlanması ve kamu binalarının güvenliğinin sağlanması için çalışır.

Sınava Başvuru Şartları

– Yurt içindeki üniversitelerin veya diploma denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından onaylanmış olmak kaydıyla yabancı üniversitelerin en az dört yıllık lisans eğitimi veren fakültelerinin uluslararası ilişkiler, siyaset bilimi, kamu yönetimi, iktisat, işletme, maliye ve finans, sosyoloji, halkla ilişkiler ve tanıtım, psikoloji bölümlerinden veya bu bölümlerden herhangi birinin müfredatında yer alan derslerin en az yüzde seksenine sahip olan diğer bölümlerden ya da hukuk fakültelerinden mezun olmak veya; Üniversitelerin sosyal bilimler, mühendislik fakülteleri ile tarih bölümlerinde en az dört yıllık lisans eğitimi yapmış ve uluslararası ilişkiler, siyaset bilimi, kamu yönetimi, hukuk ve iktisat alanlarında lisansüstü eğitim yapmış olmak.
– Yukarıda belirtilen bölümlerden mezun olmayan kaymakam aday adayları; mezun oldukları bölümlerin müfredatının bahse konu bölümlerin müfredatının yüzde seksenine sahip olduğuna ilişkin Yükseköğretim Kurulundan alacakları eşdeğerlik belgesini, lisansüstü eğitim yapan kaymakam aday adayları ise noter onaylı diploma suretlerini ya da mezun olduklarını gösterir resmi belgeleri mülakat sınavı için evrak teslimi esnasında diğer evraklarla birlikte İçişleri Bakanlığına ibraz etmek zorundadırlar.
– 1700 sayılı Dahiliye Memurları Kanunu’nun 2 ve 2/A, 657 sayılı DMK’nın 48/A, 1 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi’nin 274/A ve Kaymakam Adayları Yönetmeliği’nin 5. maddelerinde yer alan şartlara haiz olmak.
– 01 Ocak 2020 tarihi itibariyle 35 yaşını doldurmamış olmak (01.01.1985 ve daha sonraki tarihlerde doğanlar).
– Askerlikle ilişiği bulunmamak; askerlik hizmetini yapmış, erteletmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak.
KPSS P 37 den istenilen puanı almış olmak. .(BU ŞART 2015 ŞUBAT AYI İTİBARI İLE KALDIRILMIŞ.KAYMAKAMLIK SINAVI ÖN KOŞULSUZ OLARAK İLGİLİ BÖLÜMLERDEN MEZUN OLAN HER ADAYIN DOĞRUDAN BAŞVURU YAPACAĞI BİR HALE GETİRİLMİŞTİR.)

 

YAZILI SINAV KONULARI

– Sınavda adaylara, 34 sorudan oluşan Genel Yetenek ve Genel Kültür Testi ile 66 sorudan oluşan Alan Bilgisi Testi uygulanacaktır.
– Genel Yetenek ve Genel Kültür Testi: Türkçe (14), Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi (4), Türkiye’nin Sosyo-Ekonomik Yapısı (10) ve Türkiye’de Demokratikleşme ve İnsan Hakları (6) ile ilgili çoktan seçmeli sorulardan, Alan Bilgisi Testi: Anayasa Hukuku (13), İdare Hukuku (18), Türkiye’nin İdari Yapısı (14), Türkiye’de Mahalli İdareler (9), Ekonomi (12) ile ilgili çoktan seçmeli sorulardan oluşacaktır.

SINAVIN DEĞERLENDİRİLMESİ

– Adaylar, testteki soruların cevaplarını optik okumaya elverişli cevap kâğıtlarına işaretleyecekler, cevap kâğıtları ÖSYM’de optik okuyucu ile okunacak ve bilgisayar ortamında değerlendirilecektir.
– Adayların testteki sorulara verdikleri doğru ve yanlış cevaplar ayrı ayrı toplanacak, doğru cevap sayısından yanlış cevap sayısının dörtte biri çıkarılarak ham puanlar elde edilecektir.
– Adayların testlerden aldıkları ham puanlar toplanarak sınav puanları hesaplanacaktır.
– 100 tam puan üzerinden 70 ve daha yüksek puan alan adaylar, en yüksek puanlı adaydan başlanarak puan sırasına konacaktır. 70 ve daha yüksek puan alan adaylardan, ilan edilen kadronun (100) 4 katı olan 400 aday mülakata katılmaya hak kazanacaktır. 400. adayla aynı puanı alan diğer adaylar da mülakata katılmaya hak kazanacaklar ve İçişleri Bakanlığı tarafından yapılacak mülakata çağrılacaklardır.
– Yazılı sınavı kazanan adayların Bakanlıkça tespit edilecek mülakat tarihleri, mülakata katılacak adaylardan istenilecek belgeler, mülakata ilişkin nihai başarı listesi ve mülakatta başarılı olan adaylardan istenilecek belgeler, İçişleri Bakanlığının resmî internet sitesinde (www.icisleri.gov.tr) duyurulacaktır. Resmî internet sitesinde yapılan ilanlar, tebliğ hükmündedir. Yedek liste ilan edilmeyecektir.