İDARİ HAKİMLİK

Kategori: Genel | 0

Değerli Adaylar; İdari Hakimlik kursu 2023 yılı için online olarak yürütülecektir (TALEP DOĞRULTUSUNDA YÜZ YÜZE EĞİTİM AÇABİLİRİZ BİZİ ARAYARAK ÖN BAŞVURU OLUŞTURMANIZ GEREKMEKTEDİR ). Detaylı bilgi için whatsapp üzerinden iletişime geçebilirsiniz.
(Ayrıca kurum sınavları için hknetonline adresini takip edebilirsiniz.)

Adli ve İdari Yargı Hâkimliği gruplarımız; hafta sonu gruplarından oluşmaktadır.

Hafta sonu grupları; Hafta sonu Cumartesi ve Pazar Günleri  sabah 09.00 17.00 arası günlük 8 saat ders almaktadır. Hafta sonu gruplarının Cumartesi- Pazar günlerine ilave olarak bazı haftalarda hafta içi 3 akşam 18.00-22.00 arası dersleri olmaktadır. Hafta sonu grupları yaklaşık 5 ay sürmektedir.

Her bir ders için başla-bitir sistemi uygulanmaktadır. Başla-bitir sistemi; bir ders başladıktan sonra, grubun aldığı ders bitene kadar başka bir derse başlayamamasıdır. Örneğin Anayasa dersiyle başlayan bir grup Anayasa dersi bitene kadar sadece bu dersi görmektedir. Bu sayede her bir alan dersi bir bütün olarak kesintiye uğramadan tam olarak tamamlanmış olur.

 

Bursa Başkent Kariyer Farkını Yaşayın;

 

Her bir ders için ücretsiz konu anlatım kitabı, video dersler ve başka kaynağa ihtiyaç duymayacağınız soru bankası,

Uzman kadromuz tarafından verilen ek fasiküller,

Türkiye geneli 10 Adet deneme sınavı,

Hakimlik sınavlarına hazırlıkta alanında uzman hoca kadrosu,

Tüm hafta boyunca 08.30-22.00 arası açık ders çalışma sınıfı,

Modern ve ferah sınıflar,

Sınav sonrası mülakata hak kazanan adaylar için ‘’Mülakat Süreci’’ne  yönelik seminer.

İdari Hakimlik Ders Saatleri

 

ANAYASA HUKUKU 30 SAAT
İDARE HUKUKU 36 SAAT
İDARİ YARGILAMA USUL HUKUKU 24  SAAT
CEZA HUKUKU  (Genel hükümler)  30 SAAT
MEDENİ HUKUK  (Giriş-Kişiler-Aile-Eşya-Miras Hukuku) 52 SAAT
BORÇLAR HUKUKU (Genel Hükümler) 40 SAAT
M.USUL HUKUKU 30 SAAT
MALİYE 30 SAAT
VERGİ HUKUKU ve VERGİ USUL HUKUKU 36 SAAT
İKTİSAT 60 SAAT
TARİH    40 SAAT
TOPLAM 408 SAAT

 

*Matematik ve Türkçe dersi isteğe bağlı olarak açılacaktır.


İdari Hakimlik Örnek Sınav İlanı;

 

https://adaylik.adalet.gov.tr/Resimler/21092020170121-22-kasim-2020-sinav-ilanipdf.pdf

 

Kamu Görevlerine ilk Defa Atanacaklar için Yapılacak Sınavlar Hakkında Genel Yönetmelik gereğince, Adalet Bakanlığı, Milli Savunma Bakanlığı ve Milli istihbarat Teşkilatı Müsteşarlığı ile içişleri ve Dışişleri bakanlıklarının Bakanlık Teftiş Kurulları, Jandarma Genel Komutanlığı ve Askeri Adalet Teftiş Kurulları ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun değişik 1 inci maddesinin üçüncü fıkrasında sayılanlar ile Devlet senfoni orkestraları ve Devlet Klasik Türk Müziği Korosu sanatçıları KPSS kapsamı dışındadır.

İdari Hakimlik Sınavı,  ÖSYM’nin sorumluluğunda gerçekleştirilir, mülakat ise Adalet bakanlığınca yapılır.

BAŞVURU ŞARTLARI:

Türk vatandaşı olmak,
Adli yargı hakim ve savcı adaylığı ile idari yargı hakim adaylığı yazılı yarışma sınavları için; giriş sınavının yapıldığı yılın Ocak ayının birinci günü itibarıyla 35 yaşını doldurmamış olmak ve  kendi aralarında yapılacak olan yazılı yarışma sınavında ve mülakatta başarılı olmak,
İdari yargı hakim adaylığı yazılı yarışma sınavı için; Hukuk Fakültesinden mezun olmak veya yabancı bir hukuk fakültesini bitirip de Türkiye’deki hukuk fakülteleri programlarına göre eksik kalan derslerden sınava girip başarı belgesi almış bulunmak, Hukuk Fakültesinden mezun olanlar dışından alınacak adaylar bakımından hukuk veya hukuk bilgisine programlarında yeterince yer veren Siyasal Bilgiler, İdarî Bilimler, İktisat ve Maliye alanlarında en az dört yıllık yüksek öğrenim yapmış veya bunlara denkliği kabul edilmiş yabancı öğretim kurumlarından mezun olmak, Hukuk veya hukuk bilgisine programlarında yeterince yer verilip verilmediğinin tespit edilmesi amacı ile hukuk fakültesi haricindeki alanlardan mezun olanların ayrıca transkript belgelerini,
Kamu haklarından yasaklı olmamak,
Askerlik durumu itibariyle askerlikle ilgisi bulunmamak veya muvazzaflık hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedeğe geçirilmiş olmak,
Hâkimlik ve savcılık görevlerini sürekli olarak yurdun her yerinde yapmasına engel olabilecek vücut ve akıl hastalığı veya sakatlığı, alışılmışın dışında çevrenin yadırgayacağı şekilde konuşma ve organlarının hareketini kontrol zorluğu çekmek gibi özürlü durumları bulunmamak,
Taksirli suçlar hariç olmak üzere, üç aydan fazla hapis veya affa uğramış olsa bile Devletin şahsiyetine karşı işlenen suçlarla, zimmet, ihtilâs, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanma, dolanlı iflâs gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyet kırıcı bir suçtan veya kaçakçılık, resmî ihale ve alım satımlara fesat karıştırma, Devlet sırlarını açığa vurma suçlarından dolayı hükümlü bulunmamak veya bu suçlardan veya taksirli suçlar hariç olmak üzere üç aydan fazla hürriyeti bağlayıcı cezayı gerektiren bir fiilden dolayı soruşturma veya kovuşturma altında olmamak,
Hâkimlik ve savcılık mesleğine yakışmayacak tutum ve davranışlarda bulunmamış olmak.

SINAVA BAŞVURULAR:
Sınava başvurular Adalet Bakanlığınca yayınlanacak başvuru tarihleri arasında elektronik ortamda ÖSYM başvuru merkezleri (Tüm il/ilçe ÖSYM Sınav Koordinatörlükleri) aracılığıyla alınır.

SINAV ŞEKLİ:
İdari Hâkim Adaylığına atanacaklarla ilgili sınavlar yazılı ve mülakat şeklinde iki kademede yapılır.
Sınavlarda tüm sorular çoktan seçmeli olacak ve aşağıdaki konu ve soru adedinden oluşacaktır:

Genel Yetenek ve Genel Kültür Testi:
Türkçe, 6 soru
Matematik, 6 soru
Türk Kültür ve Medeniyetleri, 6 soru
Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi 6 soru
Temel Yurttaşlık Bilgisi 6 soru
konularıyla ilgili çoktan seçmeli sorular ile;

Alan Bilgisi Testi:
Anayasa Hukuku, 7 soru
İdare Hukuku, 7 soru
İdarî Yargılama Usulü, 7 soru
Hukuk Yargılama Usulü (Medeni Usul Hukuku) 7 soru
Medeni Hukuk 7 soru
Borçlar Hukuku ( genel hükümler), 7 soru
Ceza Hukuku ( genel hükümler), 7 soru
Vergi Hukuku, 7 soru
Vergi Usul Hukuku, 7 soru
Maliye 3 soru
Ekonomi ( iktisat) 4 soru
konularıyla ilgili çoktan seçmeli sorulardan oluşur.

SINAVIN DEĞERLENDİRİLMESİ:
Yanlış Doğruyu Götürmemektedir.
Genel  Yetenek ve Genel Kültür Testi/konuları yirmi (20) tam puan üzerinden;

Alan Bilgisi Testi/konuları seksen (80) tam puan üzerinden ayrı ayrı değerlendirilecektir.

MÜLAKATIN DEĞERLENDİRİLMESİ:
Mülakat 100 tam puan üzerinden değerlendirilir ve başarılı olmuş sayılmak için, mülakata katılan üyelerin 100 üzerinden verilen notların aritmetik ortalamasının 70 veya daha yukarı olması şarttır.

İİBF MEZUNLARI İÇİN İDARİ HAKİMLİK SINAVI YOL HARİTASI:
İİBF mezunları için önceki yıllarda alımı yapılan bölümler açısından herhangi bir değişiklik yapılmamıştır, İİBF ve bu gölümlere denkliği olan alanlar ayrı bir şartname getirilmediği sürece İdari Hakimlik sınavına girebilirler

İİBF Mezunları İçin Transkript Şartı
2012 yılında İİBF mezunları için istenilen belgelere, Hukuk veya hukuk bilgisine programlarında yeterince yer verilip verilmediğinin tespit edilmesi amacı ile hukuk fakültesi haricindeki alanlardan mezun olanların ayrıca transkript belgelerini, ibraz etmeleri şartları getirilmiştir.
Adalet Bakanlığı Hakim –  Savcı Adaylığı Şube Müdürlüğü ile yapmış olduğumuz görüşme sonucunda, bu uygulamanın daha önce sınava girmiş olan kamu yönetimi, iktisat, işletme, Çeko, uluslar arası ilişkiler, maliye gibi İİBF ve SBF bünyesinde yer alan tüm bölümleri kapsamadığını transkriptlerini ibraz edeceklerini ancak sınava giriş yönünden bir engel olmadığı , ancak bölümlerde almış olduğu hukuk derslerinin tespiti amacıyla bu belgenin istendiği ve yeteri kadar hukuk dersi almayanların sınava kabul edilmeyeceği bildirilmiştir. Bu durumda yukarıdaki giriş şartları taşıyan İİBF mezunlarının İdari Hakimlik sınavına girmelerinde bir engel bulunmamaktadır.