SMMM Staja Giriş Sınavı 

GRUPLAR ÖN BAŞVURU İLE AÇILACAKTIR.

Staja Giriş Sınavı 30 adet “Genel Kültür ve Yetenek”, 100 adet “Alan Bilgisi” olmak üzere toplam 130 adet soru yer alacaktır. Sınavın değerlendirilmesinde, “Genel Kültür ve Yetenek” soruları % 20, “Alan Bilgisi” soruları % 80 oranları ile dikkate alınacaktır. Sınavın “Genel Kültür ve Yetenek” bölümünde yer alan sınav konularına “Yabancı Dil” eklenmiştir. 4. Yabancı dil konusu, “Almanca, Fransızca ya da İngilizce” dillerini kapsayacaktır. Staja Giriş Sınavı, test biçiminde yapılır ve değerlendirme ölçütü TESMER tarafından belirlenir.

SMMM Staja Giriş Sınavı değerlendirme, sınavın yapısı itibariyle; mutlak değerlendirme ya da bağıl değerlendirme sistemi ile yapılabilir. Mevcut uygulamada Staja Giriş Sınavı bağıl değerlendirme sistemi ile değerlendirilmektedir. Bu sisteme ilişkin açıklamalara aşağıda yer verilmiştir.

SMMM Staja Giriş Sınavı’na  giren tüm adayların iki ana başlıkta başarı puanları (Genel Kültür ve Alan Bilgisi) ayrı ayrı ve ortalamaları 50, standart sapmaları 10 olacak biçimde normal dağılıma göre hesaplanmakta, daha sonra bu iki ana başlıkta aldıkları puanlardan ağırlıklı başarı puanları bulunmaktadır. Geçmiş sınavlarda sınava giren adayların genel seviyesine bağlı olarak, soruların %55’ini doğru cevaplayan adayların başarılı sayıldığı sınavlar olduğu gibi soruların %63’ünü doğru cevaplayan adayların başarısız bulunduğu sınavlar da olmuştur. Bu dağılımı oluşturduktan sonra staj yönetmeliğinin 7.maddesi uyarınca sınavda 60 ve üzeri puan alan adaylar staja kabul edilmektedir.

ÖRNEK SGS KLAVUZUNA BURADAN ULAŞABİLİRSİNİZ.

SORU DAĞILIMINA BURADAN ULAŞABİLİRSİNİZ.

Kurs İçeriği :
 • Finansal Muhasebe
 • Maliyet Muhasebesi
 • Muhasebe Denetimi
 • Finansal Tablolar ve Analizi
 • Muhasebe Standartları
 • Ekonomi
 • Maliye
 • Meslek Hukuku
 • İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku
 • Vergi Hukuku
 • Ticaret Hukuku
 • Borçlar Hukuku
Kurs Programı:
 • Eğitim programı, kurs gün ve saatleri hakkında detaylı bilgi almak için kurumumuzla irtibata geçiniz.